Medial vägledning

Har du frågor om livet, eller om situationer i din tillvaro? Kanske vill du få djupare insikter om dig själv, eller är nyfiken på tidigare liv? Som andligt medium kan jag ta emot och tolka symboler som ger information om just dig eller de frågor du undrar över.  

Beskrivning av olika tjänster

Andlig vägledning
I en Andlig vägledning kan man djupare insikter och kännedom om sig själv och situationer man går igenom här och nu, vad du kan behöva fokusera mer på och hur din kropp mår. 

Relationsavläsning
Relationsavsläning kan användas för att få svar på frågor om en relation, om styrkor, fokusområden och balansen mellan dig och den andra personen. All avläsning och alla frågor görs i kärlek och med goda avsikter. 

Tidigare liv
Vi bär alla på minnen från tidigare liv, och dessa minnen har en påverkan på det liv vi lever nu. Genom tidigare liv kan man få information om styrkor och utmaningar i det här livet. Det kan fungera som en guide till att förstå mer om den man är idag och vad man kan fokusera mer på för att utvecklas vidare.


 Tjänster

Medial rådgivning 30 minuter: 395 kr

Medial rådgivning 60 minuter: 795 kr
Boka tid

Kontakta mig för bokning genom att fylla i formuläret. Skriv önskad rådgivning samt eventuellt önskemål av dag och tid i meddelandefältet. Jag återkommer till dig så snart jag kan.